Wat biedt de cursus?

Jongeren leren van alles over zichzelf en over wat mensen denken en doen, nadenken over hoe ze willen leven, waarom ze iets doen of juist niet doen, hoe ze op een fijne manier met iedereen kunnen omgaan. De lessen zijn een ontdekkingstocht naar jezelf, de anderen en de wereld om je heen.

 

Niet-confessionele zedenleer betekent een morele vorming waarin actief leren centraal staat. Dit wil zeggen dat de kinderen de kans krijgen om zelf te verkennen en te exploreren. Zo zullen ze de morele waarden die ze zelf ontdekken beter integreren en toepassen.

 

In de lessen niet-confessionele zedenleer leren jongeren vrij en zelfstandig denken en handelen op een vrijzinnige humanistische basis. Dit wil zeggen via vrij onderzoek, op een a-dogmatische manier, door de mens en het geluk van de mens centraal te zetten en kritisch na te denken..

 

Aan de hand van concrete situaties of verhalen die aansluiten bij de leefwereld van het kind, kunnen kinderen zich inleven in de gedachten en gevoelens van anderen. Tevens leren ze hun eigen gevoelens en gedachten onderzoeken. Via allerlei werkvormen leren de leerlingen moraal dat niet iedereen dezelfde mening heeft. Ze leren de mening en argumenten van anderen kennen en vrij en zelfstandig te denken.

 

Vrijzinnige feesten

Indien de ouders dit wensen, kunnen de leerlingen van het eerste leerjaar deelnemen aan het Lentefeest en de leerlingen van het zesde leerjaar aan het Feest Vrijzinnige Jeugd.

 

Met het Lentefeest zetten de leerlingen van het eerste leerjaar op een feestelijke manier de eerste symbolische stappen in de wereld waar het ernstig wordt. De kleutertijd is voorbij en daar zijn de eerste leerjaren en ook de eerste levensvragen. De overstap naar de grote school hebben ze reeds gezet. Ze hebben niet alleen leren lezen en schrijven, ze hebben ook al meer dan een jaar Moraal gevolgd en daar geleerd dat er nog andere dingen zijn die ze moeten kennen, zoals: ‘waarom je ook eens iets voor iemand anders moet doen, waarom je niet zomaar alles moet geloven of doen wat anderen je zeggen…’

 

De leerlingen van het 6de leerjaar zijn op een belangrijk moment gekomen in hun leven. Ze zijn geen kinderen meer en ook nog geen volwassenen. Het Feest Vrijzinnige Jeugd symboliseert het afscheid van de kindertijd en wijst op de openstaande deur naar de volwassenheid. Het Feest vrijzinnige jeugd is voor de 12-jarigen ook een bekroning voor het volgen van 6 jaar niet-confessionele zedenleer en vooral ook een moment waarbij wordt stilgestaan bij de grote vragen: ‘wie ben ik, waar ga ik naartoe?’

 

Allemaal leuke manieren waarmee we kinderen laten uitgroeien tot fijne autonoom denkende en handelende jongeren. Jongeren die met respect en verantwoordelijkheidszin, op een verdraagzame en rechtvaardige manier, zich willen engageren om mee te bouwen aan een humanere wereld.

Openingsuren & contact

De Puzzel

adres
De Bruynlaan 193130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 09 17
Fax fax
0496 907 302 (gsm indien dringend)
e-mail
depuzzel@begijnendijk.be