De ouders kunnen hun kind inschrijven

 • tijdens de opendeurdagen;
 • tijdens gelijk welke schooldag tussen 8.30 u en 16.00 u;
 • tijdens de vakantiemaanden (planning wordt aan de schoolpoort uitgehangen);
 • na afspraak met de directeur of één van de leerkrachten.

 

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals

 • Eid kaart
 • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister; 
 • de reispas voor vreemdelingen
Kleuters kunnen pas worden ingeschreven in de school vanaf de datum dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereiken. Als ze jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas een eerste keer naar school komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata, namelijk:
 
 • de eerste schooldag na de zomervakantie;
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie; 
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie; 
 • de eerste schooldag van februari; 
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie; 
 • de eerste schooldag na de paasvakantie; 
 • de eerste schooldag na Hemelvaart.
 
Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind ( lagere school) bepalen de ouders bij ondertekende verklaring of hun kind een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus in de niet-confessionele zedenleer volgt.
 
Bij het begin van elk nieuw schooljaar kunnen de ouders een andere keuze maken. Hiervoor vragen ze een formulier bij de directie. Dit formulier moet binnen de 8 kalenderdagen, te rekenen vanaf 1 september afgegeven worden aan de directie.
 
Mogelijkheid tot vrijstelling
 
Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, delen dit elk schooljaar binnen de 8 kalenderdagen, te rekenen vanaf 1 september, via schriftelijke motivatie mee aan de directie.
 
De regering legt het model van de ondertekende verklaring en de procedure tot het bekomen van de vrijstelling vast. De school waakt erover dat de vrijgestelde leerlingen, de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie van hun eigen religie, filosofie of moraal. De ouders zorgen voor het studiemateriaal en de -inhoud.

Openingsuren & contact

De Puzzel

adres
De Bruynlaan 193130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 09 17
Fax fax
0496 907 302 (gsm indien dringend)
e-mail
depuzzel@begijnendijk.be