Van ‘s morgens tot ‘s avonds klinken er kinderstemmen in onze school. Kinderen brengen hier veel tijd door. We vinden het dan ook belangrijk dat wij hen kunnen onthalen in een positief school - en klasklimaat, waar een geborgen en fijne sfeer heerst en het welbevinden van ieder kind voorop staat, waar een kind zichzelf kan zijn in een goede relatie met anderen.   Waarden als beleefdheid en respect voor elkaar dragen we hoog in het vaandel.

Door te kiezen voor een degelijk en breed onderwijsinhoudelijk aanbod willen we een sterke basis smeden waarop verder gebouwd kan worden. We vertrekken vanuit een rijke leeromgeving waarin kinderen kunnen exploreren en experimenteren en hun blik op de wereld kunnen verruimen. We zetten in op het bijbrengen van kennis en het stimuleren van het denken, alsook op verschillende vaardigheden (sociaal, technisch, motorisch, technologisch, creatief, …) die kinderen nodig hebben om te groeien in een steeds evoluerende maatschappij.

Leren is een proces. We leggen de focus niet op het resultaat, wel op de weg er naar toe. Van jongs af leren de kinderen keuzes maken. Leren doorzetten, stimuleren van zelfstandigheid, kritisch zijn, probleemoplossend denken, zelf je leerproces mee in handen nemen, autonomie, zijn skills waaraan we willen werken. Het verbinden van wat je kunt en kent met nieuwe inzichten. Gerichte feedback, positieve bekrachtiging, bevestigen wat een kind al kan, je competent voelen… werkt voor iedereen motiverend. We willen mee sleutelen aan een positief zelfbeeld. Want dat zien we als een grote troef in het verdere leven.

Elk kind leert op een eigen manier en een eigen tempo. We geloven in de groeimogelijkheden van elk kind. Binnen onze school trachten we een omgeving te creëren waarin kinderen uitdaging en/ of ondersteuning kunnen vinden. Onderwijs op maat betekent voor ons dat we flexibel kunnen omgaan met leerstof en werkvormen zodat elk kind op eigen niveau de leerplandoelen kan nastreven. De klasleerkracht levert de eerstelijnszorg en kan worden bijgestaan door de zorg op school en externen. We ijveren voor een goede samenwerking met ouders. We dragen samen zorg voor uw kind.

De Puzzel

Openingsuren & contact

De Puzzel

adres
De Bruynlaan 193130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 09 17
Fax fax
0496 907 302 (gsm indien dringend)
e-mail
depuzzel@begijnendijk.be