Wat biedt de cursus?

De les islamitische godsdienst heeft betrekking op een tak van islamitische kennis die informatie verschaft over het geloof en de godsdienstige handelingen.

Islam betekent overgave. Overgave wil zeggen aanvaarden, zich onderwerpen en volgen d.w.z. zich aan Allah onderwerpen en Zijn geboden opvolgen.

De lessen islam hebben betrekking op het geloven in de Ene, Unieke, Genadige God; in de Engelen die door Hem zijn geschapen; in de Profeten door wie Zijn openbaringen aan de mensheid werden verkondigd; in de Dag des Oordeels en in de individuele verantwoordelijkheid voor iemands daden; in Gods volledige beschikking over het lot, hetzij goed of kwaad en in het leven na de dood. Wat er ook zeker wordt aangeleerd zijn de vijf zuilen van de islam; nl. de getuigenis, het gebed, de armenbelasting, het vasten en de bedevaart.

De heilige Koran is de fundamentele bron van het geloof en handelen van iedere moslim. De leerlingen leren verzen uit het heilige boek, de Koran. Om een gebed te kunnen verrichten hebben ze deze verzen nodig. We leren het leven van profeet Mohammed (v.z.m.h.) goed kennen. Door zijn handelingen, gedragingen goed te kennen weten wij hoe ons te gedragen en zo te leven als een goede gelovige. Er wordt aandacht besteed aan beleefdheid, eerlijkheid, verdraagzaamheid, … De mens is het belangrijkste schepsel op aarde, alle mensen verdienen respect. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende rassen, culturen of godsdiensten.

Thema’s als orde, reinheid, verkeer komen ook aan bod.

Er zijn twee feesten bij de Islam: Het Offerfeest en het Ramadanfeest.

Wat is het Offerfeest?

Aan het eind van de bedevaart naar Mekka houden Moslims het offerfeest. ze slachten een ram en verdelen het onder de familie en de armen. Bij het offerfeest denken Moslims na over het volgende verhaal. De vrouw van Profeet Ibrahiem kon geen kinderen krijgen. Dus vroeg profeet Ibrahiem aan God of hij hem een zoon wilde geven. Als dank zou hij zijn zoon offeren aan God. Toen Ismael geboren was, was Profeet Ibrahiem zijn belofte vergeten. Er kwam een engel om hem aan

zijn belofte te herinneren. Profeet Ibrahiem ging naar een berg om Ismael te offeren. Onderweg zei de duivel tegen Profeet Ibrahiem dat hij niet naar God moest luisteren. Om de duivel te verjagen gooide Profeet Ibrahiem steentjes naar de duivel. En nu gooien Moslims op die plek nog steeds stenen naar de duivel tijdens de bedevaart. Toen Profeet Ibrahiem verder ging kwam er een engel die zei dat hij wel een ram mocht offeren in plaats van zijn zoon. Daarom offeren de Moslims nu nog steeds een ram.

Wat is het Ramadanfeest?

Het Ramadanfeest word ook wel het kleine feest genoemd, toch duurt het drie dagen. Het feest is een afsluiting van de vastenmaand Ramadan. De Arabische naam is: id-al-fitr, dat betekend feestmaal.

De Moslims bereiden het feest al voor in de vastenmaand Ramadan. De kinderen krijgen nieuwe kleren en er worden cadeaus gekocht. Als het feest begint, trekt iedereen mooie kleren aan en worden de cadeaus gegeven. De laatste dagen van de Ramadan hebben de vaders en moeders het druk. Ze moeten het huis schoonmaken en opruimen. Sommige mensen versieren hun huis met ballonnen en slingers. Vrouwen en meisjes versieren hun handen met henna, dat is een kleurstof waarmee je op je huid kunt schilderen. Het is een teken van schoonheid. De kinderen geven de volwassenen een handkus, dat is een teken van respect

Openingsuren & contact

De Puzzel

adres
De Bruynlaan 193130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 09 17
Fax fax
0496 907 302 (gsm indien dringend)
e-mail
depuzzel@begijnendijk.be