De lessen rooms-katholieke godsdienst nodigen de kinderen uit om:

 • met vertrouwen in het leven te staan en te ontdekken dat je als mens steeds weer nieuwe wegen en mogelijkheden kan ontdekken. We ontdekken het mooie in elkaar en de wereld en mogen ook inzien dat je er als mens nooit alleen voor staat en dat je bij tegenslag weer mag ‘opstaan’.
 • stil te staan bij de eigen levenservaringen, op verhaal te komen, te luisteren naar wat medeleerlingen en anderen raakt en beweegt om te leven, te leren open te staan voor het verhaal van anderen, te ervaren hoe het verhaal van Jezus en het verhaal van God een eigen kleur kan geven aan hun leven en hoe het misschien hen kan inspireren. We zeggen hier ‘misschien’ omdat we altijd de vrijheid aan het kind laten om te kiezen wat het in het eigen leven wil opnemen en wat niet.
 • om intens en goed te leven en doorheen dit voortdurende proces van zin zoeken stilaan te groeien naar een eigen verhaal.
 • kennis te maken met een aantal inspirerende figuren, zoals onder meer Pater Damiaan, een van de allergrootste Belgen. Zijn solidariteit, over grenzen van nationaliteit, huidskleur, geloof en levensbeschouwing heen, dient nog steeds als inspiratie. Zijn verhaal kan ons nog steeds beroeren, raken en soms zelfs een beetje uitdagen. Graag gaan wij op pad met Pater Damiaan. In het zesde leerjaar gaan de kinderen op bezoek bij Pater Damiaan, zijn geboortehuis en het museum. Pater Damiaan blijft ons inspireren.
 • tijdens de advent, de voorbereidingsperiode op Kerstmis, solidair te zijn in een Welzijnsproject samen met ‘Robby’ en de mensen rondom hem en rondom ons.
 • tijdens de 40-dagen tijd, de tijd te nemen om ons te bezinnen over ons leven en om ons zo klaar te maken voor het grote feest van Pasen. Tijdens deze 40-dagen tijd tonen wij onze solidariteit met Broederlijk delen en met het zuiden.
 • verbonden te zijn met elkaar en eventueel samen te vieren met de parochie in de gezinsvieringen.
 • (indien gewenst) deel te nemen aan de eerste communie, een bijzonder moment, waarmee ze een grote stap zetten in hun geloofsleven. Het vormsel zet ze op weg om te leven zoals Jezus. Het geeft hen ook de kracht om anderen warmte en licht te schenken.

Onze aanpak wordt gekenmerkt door:

 • het werken met getuigenissen, prentenboeken, Bijbelverhalen … die we verkennen, verdiepen en praktisch verwerken.

Bij het verkennen ligt de focus op eerst objectief en zo aandachtig mogelijk naar iemands verhaal luisteren. Doel is dan dat de kinderen de verhalen kunnen navertellen, bijvoorbeeld met behulp van gekleurde platen of met zwart-wit plaatjes of met behulp van de afbeeldingen, bijhorende stokpoppen, liederen, enz.

Vervolgens krijgen de kinderen de kans om zich te verdiepen in de inhouden, in de personages. Ze leren om niet meteen een oordeel uit te spreken, maar om zich te gaan verplaatsen in de ander, proberen te voelen wat de ander voelt. Dit ondersteunen we bijvoorbeeld met tekeningen met denk- en voelballonnen, met gevoelsmaskers, met gevoelens- en behoeftekaarten, met werkvormen als de volle stoel, met kritische vragenrondes bij het verhaal, met filosoferen en met theologiseren.

Tot slot krijgen de kinderen de kans om de verhalen toe te passen op hun eigen leven door het verhaal te verwerken. Ze stellen zich hierbij de vraag  wat de verhalen kunnen betekenen voor hun eigen leven en wat ze hiermee zullen doen.  Dit alles kan op een creatieve manier verwerkt worden bv. door een collage te maken, een tentoonstelling te bouwen, enz.

Met onze aanpak zorgen we ervoor dat de totale persoon van het kind geraakt wordt: hoofd, hart, handen en geest.

 • het werken met het gespreksmodel van de Verbindende Communicatie zodat ze een taal leren die verbindend is en waarin je kan uitspreken naar elkaar op een respectvolle manier. Zo ontmoeten we de mascottes uit de Verbindende Communicatie: de ‘giraf’ en ‘jakhals’ om de sociale vaardigheden te bevorderen, vanuit empathie voor de ander en zichzelf,
 • het vertellen van verhalen in onze Godly Play ruimte. Godly Play is een speelse methode van geloofsinitiatie en -communicatie en vertrouwt vooral op de kracht van verhalen. Het spelen en vertellen van verhalen is hierbij een fundamenteel onderdeel. De verhalen worden sober en authentiek verbeeld met behulp van spelmateriaal. Godly Play is gebaseerd op het geloof en vertrouwen dat iedereen, en in het bijzonder een kind, God kan ervaren in zijn of haar leven. Dit spel reikt een taal en een manier aan om aan deze ‘spirituele’ ervaring uitdrukking te geven. Spel, ritueel, creativiteit en verhaal worden gecombineerd. Deze methodiek voedt en inspireert het groeien in geloof en helpt om in dialoog met de christelijke traditie een geïntegreerd en doorleefd antwoord te geven op zingevingsvragen.
 • eerbied voor de eigenheid van elke leerling,
 • het creëren van kansen waardoor kinderen een eigen levensbeschouwing kunnen ontwikkelen,
 • het aangaan van het gesprek over de rijkdom van het christelijk geloof, zoals het beleefd wordt binnen de katholieke geloofsgemeenschap en daar ook samen kritisch over nadenken.
 • het samen werken aan een vredevolle wereld, een wereld waarin we verdraagzaam zijn, respect hebben voor elkaar, ten dienste staan van elkaar, een wereld waar ieder de kans krijgt om uniek te zijn,  een wereld waarin we met elkaar verbonden zijn, wie je ook bent.

Openingsuren & contact

De Puzzel

adres
De Bruynlaan 193130 Begijnendijk
Stratenplan
Toon op Google Maps
Tel. tel.
016 53 09 17
Fax fax
0496 907 302 (gsm indien dringend)
e-mail
depuzzel@begijnendijk.be